NSK W2503CUG-41PY-C3Z5BB 辽宁检测设备nsk滚珠丝杠   产品参数

NSK W2503CUG-41PY-C3Z5BB 辽宁检测设备nsk滚珠丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W2503CUG-41PY-C3Z5BB 辽宁检测设备nsk滚珠丝杠此型号部分数据来源于6. 滚珠丝杠二维的优点和缺点是什么?